Choroby i szkodniki roślin cz. 1

Rośliny uprawiane na ogrodach są zazwyczaj mniej atakowane przez choroby i szkodniki. Zawdzięczają to troskliwej opiece, jaką otacza je właściciel. Rośliny, podobnie jak ludzie i zwierzęta, tym są silniejsze i odporniejsze na ataki chorób i szkodników, im lepsze mają warunki do wzrostu i rozwoju.

Ogrodnik, uprawiając stosunkowo niewielką powierzchnię, nie dopuszcza do jej zachwaszczenia, nawozi ją, a w razie posuchy obficie podlewa lub zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem, stwarzając tym samym odpowiednie warunki bujnego i zdrowego wzrostu roślin.

Należy pamiętać, że w odpowiedni sposób i we właściwym czasie wykonane zabiegi pielęgnacyjne są naszą bronią w walce o zdrowie roślin.

Wszelkie zaniedbanie, zlekceważenie wymagań roślin może nie tylko osłabić roślinę czyniąc ją podatną na ataki pasożytów, ale może wywołać takie same objawy chorobowe jak objawy spowodowane przez pasożyty (zasychanie, opadanie liści, zniekształcenie pędów).

Podobnie jak człowiek choruje np. wskutek braku w jego pożywieniu jednej z witamin, tak samo roślina choruje, jeśli choć jeden z czynników potrzebny do wzrostu i rozwoju nie zostanie jej dostarczony. Dlatego to mówimy o kompleksowym działaniu czynników zewnętrznych, czyli po prostu wszystkie czynniki: woda, światło, ciepło, powietrze, składniki mineralne, powinny być dostarczone roślinie w komplecie i w odpowiednich ilościach. Pamiętajmy, że roślina jest jakby „przykuta” do miejsca i zdana na naszą łaskę i niełaskę.

Choroby powodowane przez niesprzyjające warunki glebowe

   Nadmiar wody. Jeśli w glebie jest nadmiar wody rośliny wykształcają soczyste i delikatne tkanki, które łatwiej ulegają chorobom powodowanym przez bakterie i grzyby. Jednocześnie nadmiar wody wypiera z gleby powietrze, wskutek czego korzenie „duszą się”, co może spowodować śmierć rośliny. Owoce czereśni, śliw i inne soczyste części roślin pękają, jeśli po okresie suszy nastąpi okres dreszczów; przez pęknięte miejsca dostają się bakterie i grzyby.

Przy bardzo dużym nadmiarze wody rośliny nabierają sinofioletowego metalicznego zabarwienia i silnie karłowacieją. Uprawa roślin na glebach podmokłych jest niemożliwa.

Brak wody. Pierwszą reakcją rośliny na brak wody jest więdnięcie. Przedłużająca się susza powoduje zahamowanie wzrostu i karłowatość. Liście żółkną i opadają, albo też brzegi ich wyglądają jak przypalone.

Brak lub nadmiar składników mineralnych. Zbyt mała ilość wszystkich składników mineralnych powoduje ogólne osłabienie wzrostu – karlenie całej rośliny, natomiast brak lub nadmiar tylko jednego ze składników powoduje charakterystyczne zaburzenia w postaci plam lub zniekształceń.

Brak azotu można poznać po jasnozielonym zabarwieniu liści. Miękkie soczyste części wykształcają się wówczas słabo, natomiast warzywa korzeniowe mają korzenie twarde, włókniste.

Przeciwnie, rośliny przenawożone azotem rosną zbyt intensywnie – „bujają” nie wykształcają silnego „szkieletu”, wskutek czego łatwo wylegają. Części soczyste są wykształcone nadmiernie, tkanki są delikatne i łatwo ulegają chorobom i szkodnikom. Liście u pomidorów zwijają się, u ogórków tworzą się szerokie łodygi o wyglądzie taśmy.

Brak potasu początkowo uwidacznia się w ciemnozielonym zabarwieniu, co pozornie może być uważane za objaw zdrowia. Nagle jednak starsze liście zaczynają od brzegów żółknąć i zasychać, lecz nie odpadają. Nasiona, owoce, korzenie i bulwy karłowacieją.

Brak fosforu objawia się podobnie jak brak potasu, liście jednak po uschnięciu opadają. Brak fosforu odbija się głównie na owocowaniu.

W naszych warunkach nie spotykamy się z przenawożeniem fosforem i potasem.

Brak lub nadmiar wapnia, od którego zależy odczyn gleby, wpływa pośrednio, ale bardzo wyraźnie na zdrowotność roślin. Rośliny nie znoszące odczynu zasadowego (dużej ilości wapnia), uprawiane na glebach mocno wapnowanych mają anemiczny wygląd i żółtozielone liście. Rośliny nie znoszące odczynu kwaśnego posadzone na glebach kwaśnych mają na liściach żółte plamy o wyraźnych konturach.

Brak takich pierwiastków, jak bor, mangan, miedź, cynk, występuje w Polsce rzadko. Zaburzenia chorobowe polegają na zmianie barwy liści, zniekształceniach liści i owoców. W przypadku wystąpienia takich objawów należy chore rośliny przesłać do zbadania na stację ochrony roślin.

Koniec cz. I

Beltane.

http://sf.funcheap.com/

http://wordpress.theinadvertentgardener.com/

http://www.pinstopin.com/