Czym jest roślina? Gleba cz. 2- ostatnia

wpis w: Porady ogrodnicze | 0

Drobne, niewidoczne gołym okiem bakterie, żyjące w glebie w ogromnych ilościach, spełniają doniosłą rolę. Rozkładają one resztki roślin i zwierząt na dostępne dla roślin, gdyż rozpuszczalne w wodzie, związki mineralne. Rozłożeniu przez bakterie muszą ulec również obornik, którym nawozimy glebę, oraz resztki roślinne w stosach kompostowych. Bez bakterii, grzybów oraz drobnych zwierzątek żyjących w glebie nie podobno wyobrazić sobie jej żyzności. Nawożąc glebę obornikiem, nawozami zielonymi lub kompostem oraz stosując wapnowanie i odpowiednią uprawę stwarzamy dobre warunki rozwoju bakteriom a tym samym zwiększamy żyzność gleby.

Woda znajdująca się w glebie pochodzi głównie z deszczów lub ze śniegu. Część wody deszczowej pod wpływem własnego ciężaru przesącza się przez większe przestwory między grudkami i zatrzymuje się na warstwie nieprzepuszczalnej, gdzie tworzy tak zwaną wodę gruntową. Część wody zatrzymuje się między najdrobniejszymi cząstkami gleby w najwęższych kanalikach, niewidocznych gołym okiem. Pod wpływem promieni słonecznych i wiatrów powierzchnia gleby paruje. Co się wtedy dzieje? Na miejsce wody ubywającej z powierzchni podsiąka woda z głębi gleby, wędrując z dołu do góry drobniutkimi kanalikami. Podobnie się dzieje, gdy do stojącej na podłodze miski z wodą opuścimy z krzesła koniec ręcznika. Woda wbrew swemu ciężarowi podnosi się po włókienkach w górę i zwilża cały ręcznik.

Jeśli gleba jest zbita, udeptana, to drobne kanaliki dochodzą aż do jej powierzchni ułatwiając parowanie, a więc zwiększając utratę wody. Natomiast pulchna powierzchniowa warstwa gleby, w której nie ma tych drobnych kanalików, zmniejsza parowanie wody z gleby. Należy więc w miarę możności unikać udeptywania międzyrzędzi, a powierzchnię roli utrzymywać w stanie spulchnionym.

Ilość zatrzymanej i zmagazynowanej wody zależy od stopnia spulchnienia i struktury gleby. Gleba spulchniona, w dobrej strukturze wchłania i zatrzymuje największą ilość wody.

Ogromnie ważny, szczególnie jeśli sadzimy drzewa owocowe, jest poziom wody gruntowej, czyli głębokość, na której znajduje się powierzchnia tej wody. Woda ta wypełnia wszystkie przestwory między cząstkami gleby, wypierając powietrze, co uniemożliwia oddychanie korzeni i rozwój bakterii. Poziom wody gruntowej nie jest jednakowy: przy dużej ilości opadów podnosi się, natomiast przy przewlekłej suszy opada. Największe wahania poziomu wody gruntowej w glebie zachodzą między okresami wiosennym, letnim i jesiennym. Jeśli chcemy sadzić drzewa owocowe, wówczas poziom wody gruntowej powinien znajdować się przeciętnie na głębokości nie mniejszej niż 150 cm.

Powietrze jest ważnym składnikiem gleby. Zarówno wszystkie części podziemne roślin (korzenie, rozłogi, bulwy), jak i pożyteczne bakterie glebowe potrzebują dostatecznej ilości powietrza. Powinno ono zajmować około 10 – 18% wolnych przestrzeni między stałymi cząstkami gleby. Powietrze znajdujące się w glebie zawiera zwykle dużo więcej dwutlenku węgla, a dużo mniej tlenu niż powietrze nad glebą. Dlatego konieczna jest swobodna wymiana gazów między glebą i atmosferą. Powierzchnia gleby nie może być zaskorupiona i stwardniała.

Jaki wpływ może wywierać działkowiec na warunki glebowe? Wpływ ten może być ogromny, gdyż przez umiejętną uprawę i nawożenie działki może on regulować zawartość wody i powietrza oraz ilość i jakość składników mineralnych w glebie. Umiejętnie dobierając kolejno po sobie uprawianie rośliny może on również wpłynąć na jak najlepsze wykorzystanie zapasów glebowych.

Beltane.

http://www.kulturverk.com/

http://www.timeanddate.com/

http://agverra.com/