Rośliny w mieście

wpis w: Rośliny w ogrodzie | 0

Nasze przydomowe ogrody nierzadko znajdują się blisko centrum miasta, tuż obok blokowisk lub w sąsiedztwie zakładów przemysłowych różnego typu. Osłony w postaci budynków, które chronią przed wiatrem, nagrzewanie się ścian, jezdni i chodników wpływają na to, że temperatura w mieście jest nieraz  w lecie wyższa niż na sąsiednich polach, co korzystnie może wpłynąć na wzrost i rozwój niektórych roślin lubiących ciepło. Natomiast powietrze w dużych miastach jest szkodliwe dla roślin, gdyż zawiera produkty spalania, jak tlenek węgla, różne chlorki oraz dwutlenki siarki. Te ostatnie łącząc się z parą wodną zawartą w powietrzu tworzą kwasy, które działają niszcząco na blaszki liściowe oraz zatruwają i zakwaszają glebę.
Gazy i dymy zanieczyszczające powietrze zmniejszają o kilkadziesiąt procent nasłonecznienie, co wpływa hamująco na przyswajanie dwutlenku węgla, stanowiącego podstawę życia roślin. Osadzający się na liściach kurz i sadze utrudniają w jeszcze większym stopniu przyswajanie dwutlenku węgla. Rośliny o liściach pofałdowanych i szorstkich cierpią więcej niż rośliny o liściach gładkich i lśniących, z których deszcze łatwo zmywają kurz i wszelkie zanieczyszczenia. Jak wykazały badania, ilość stałych cząstek w 1 m3 powietrza w okręgach przemysłowych w sąsiedztwie czynnych kopalń wynosi ponad 1 milion, gdy tymczasem w górach jest ich zaledwie kilkadziesiąt.
Te niekorzystne warunki odbijają się na roślinach w miastach. Stwierdzono, że drzewa rosnące w aglomeracjach miejskich żyją nieraz o połowę krócej, rosna słabiej i wolniej, a także łatwo ulegają chorobom i szkodnikom niż drzewa rosnące na wolnych przestrzeniach. Drzewa iglaste są bardziej wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia powietrza niż drzewa liściaste, gdyż nie zmieniają tak często liści. Brak przewiewu sprzyja jednocześnie rozwojowi chorób i szkodników. Na przykład na jabłoniach rosnących w pobliżu ściśle zabudowanych miejsc znacznie częściej występuje groźny szkodnik – mszyca krwista. Dlatego też drzewa owocowe trzeba często kontrolować i pojawiające się choroby czy szkodniki natychmiast zwalczać.
W związku z szybszym zakwaszaniem się gleby w środowiskach miejskich nie należy zaniedbywać wapnowania gleby w ogrodach, zwłaszcza położonych w sąsiedztwie dzielnic przemysłowych. Wapnowanie gleby przeprowadzamy raz w roku, wczesną wiosną lub jesienią.

BELTANE

Źródła zdjęć:

1. www.rynekinfrastruktury.pl
2. http://chinaflowers.net

Zostaw Komentarz