Przygotowanie gleby cz.2

wpis w: Różności | 0

Jak przgotować glębę pod siew ? – część 2

Inną metodą przekopywania jest tzw. kopanie głębokie, czyli na głębokość dwóch łopat. Na glebach cięższych lub terenach świeżo wziętych pod uprawę w celu dokładnego przewietrzenia gleby i wzmożenia pracy bakterii kopiemy na głębokość dwóch szpadli, przy czym warstwy gleby pozostawiamy na tym samym poziomie. W tym celu po zrobieniu zarycia dno rowka przekopujemy na głębokość łopaty układając odwrócone skiby na to samo miejsce. Spulchniwszy w ten sposób dno bruzdy przerzucamy na nie górną warstwę gleby z następnego pasa przekopywanego, a następnie spulchniamy dno nowopowstałej bruzdy itd. Spulchniając bruzdę stajemy na jej dnie i kopiemy posuwając się nią ku tyłowi, tzn. stoimy prostopadle do poprzedniej pozycji, w której przekopujemy górną warstwę.
Kopanie głebokie można wykonać tylko na jesień. Na ogół przeprowadzamy je tylko raz, uprawiając działkę po raz pierwszy. W następnych latach ograniczamy się do kopania na głębokość jednej łopaty.
Pierwszą czynnością wiosenną ogrodnika, który przekopał działkę na jesieni, jest wzruszenie powierzchni zleżałej gleby. Dzięki temu zabiegowi przerywa on podsiąkanie wody i jej gwałtowne parowanie z powierzchni, a zwiększając dostęp powietrza w głąb przyspiesza obsychanie i ogrzewanie się gleby.
Na glebach cięższych posługujemy się żelaznymi grabiami wyrównując i płytko wzruszając powierzchnię; na glebach lekkich wystarczy wyrównanie powierzchni grzbietem grabi (odwracamy grabie zębami do góry). Po raz pierwszy grabimy "z grubsza" nie starając się wyrównać idealnie powierzchni.
Należy pamiętać, że nie wolno rozpoczynać żadnych prac na działce, zanim gleba dostatecznie nie obeschnie, gdyż mokra maże się, przylepia do narzędzi, co jest wskazówką, że za wcześnie wyszliśmy z narzędziem na działkę. Również nie należy czekać tak długo, aż gleba zupełnie wyschnie, popęka, a przy pracy narzędziem będzie powstawał  "kurz". Nieodpowiednio uchwycony moment rozpoczęcia prac na działce może przyczynić się do zniszczenia gruzełkowatej struktury gleby – pamiętajmy o tym.

Ł.S.

Źródła fotografii:
1.http://www.uwe-braunsdorf.de

Zostaw Komentarz